ဘူဂိုဂီ ဘရားသား ကိုရီးယား အသားကင္ဆုိင္
၀ိုင္ေကေကအို ေၾကးအိုး - ဂ်န္းရွင္းစကြဲ
ခရက္ဖ္ ေကာ္ဖီ
ဂ်ိဳဂ်ိဳ ေဟာ့ေပါ့ (အလံု)
ေက်ာက္မဲယူနန္ စားေသာက္ဆိုင္
Thai Fu Restaurant
The Seaside Taste Restaurant
ေရႊပန္ဆိုင္း (ေဟာ့ေပါ့)
စႏၵာေမ (ဖက္ထုတ္ေပါင္း ႏွင့္ ေၾကးအိုး) ေတာင္ဥကၠလာဆိုင္ခြဲ
Mu Ka Hta (Thai BBQ & Hot Pot) (South Okkalapa Branch)
မယ္လိမ့္လံု
J Restaurant(ဗမာအစားအစာ)
The Chicken Rice Shop(စားေသာက္ဆိုင္)
Thai Box စားေသာက္ဆိုင္
Phai Lin(Thai&Chinese Restaurant)
Tenri Ramen Restaurant
Titu's Indian Bistro
ဆိုဖီယာ အန္ဒ္ ကို
Golden Pho ဗီယက္နမ္စားေသာက္ဆုိင္ (Sule Square Mall)
La La Lah Grill & Pot