စႏၵာေမ (ဖက္ထုတ္ေပါင္း ႏွင့္ ေၾကးအိုး) ေတာင္ဥကၠလာဆိုင္ခြဲ